Skötsel och underhåll av grönytor

Gräsklippning


Visst vore det skönt att kunna anlita ett företag som arbetar  med trädgårdsskötsel för att ta hand om gräsklippning eller  ogräsrensning i din trädgård. Gräsklippning främjar gräsets tillväxt och är det viktigaste i skötseln av varje gräsmatta.


Vi har en modern maskinpark och konkurrenskraftiga priser.

 


Vård av gräsmatta


För att må bra och behålla sin estetik, räcker det oftast inte att gräsmattan stundom får sig en trimning. För att hålla sig vid god vigör behöver gräsmattan näring på regelbunden basis, näring i form av, exempelvis, gödsel.


Vi hjäper dig att vårda din gräsmatta på bästa sätt.

 


Plantering


Plantering är lustfyllt och handlar om framtidstro, om skapande och om drömmar.


Fundamentet kräver dock en hel del kunskap. Hur ska växten beskäras, hur våt ska jorden vara, vad för jord krävs för optimala förutsättningar.


Vi hjälper dig med detta.

 


Rabattrensning


En orensrad rabatt har potentialen att förstöra den skönhet som en rabatt kan hysa.


Ogräs kan vara ett riktigt otyg.


Vi hjälper dig att få fason på rabatten.